Homeopati

Ordet homeopati kommer från grekiskans homeo som betyder lika, och pathos som betyder lidande. I cirka 220 år har denna läkekonst praktiserats, men dess anor sträcker sig tillbaka till Hippokrates tid för 2500 år sedan.

Det är en alternativ medicinsk metod som utvecklades på 1700-talet av den tyska läkaren Samuel Hahnemann. Metoden grundar sig på principen att lika botar lika – ”Similia similibus curentur”, vilket innebär att en sjukdom kan behandlas med en mycket utspädd form av ett ämne som orsakar liknande symptom hos en frisk person.

Homeopatiska läkemedel tillverkas genom en process som kallas potensering vilket innebär att medlet späds/förtunnas stegvis och skakas kraftigt efter varje spädning. Genom spädningen minimeras biverkningar och de förstförsämringar som ämnet kan ge och skakningarna aktiverar läkningsförmågan. Ju mer utspädd en homeopatisk produkt är, desto mer potent anses den vara, enligt homeopatins principer. Homeopatiska läkemedel syftar till att aktivera personens eget immunförsvar så att en självläkning kan starta och immunförsvaret höjas till en högre nivå där personen upplever hälsa.

Med klassisk homeopati behandlas HELA människan eller djuret – fysiskt, känslomässigt och mentalt och varje klient behandlas individuellt. Enskilda symtom eller en diagnos behandlas inte enskilt men är en del av helheten och är viktiga pusselbitar.

Vi homeopater försöker hitta det homeopatiska läkemedlet som bäst matchar HELA symtombilden som klienten uppvisar. Detta innebär att sjukdomshistoria, eventuella diagnoser samt personlighet, känsligheter, arv och miljö och personliga drag är lika viktiga. Likaså är ORSAKEN till ohälsa och hur personen REAGERAR vid dåligt mående, två väldigt viktiga aspekter i behandlingen.

Genom livet drabbas vi av olika trauman som, beroende på vår känslighet, påverkar oss på olika sätt. Dessa händelser, trauman lägger sig som olika lager hos personen, ungefär som en lök. Med hjälp av homeopatiska läkemedel kan kroppen få hjälp att själv läka ut de trauman som personen samlat på sig. Man kan tänka att det är som att skala en lök, lager för lager tills man når kärnan. De symtom och diagnoser som olika trauman orsakat läks ut när personens lager läks.

Vi behandlar alltid med endast ett homeopatiskt medel åt gången och det ska gå mellan 4-6 veckor mellan behandlingstillfällena. Detta för att ge immunförsvaret en chans att kunna reagera på medlet. Homeopati är ingen quick-fix men kan istället erbjuda en chans till varaktig bot.

Rulla till toppen